Villkor

1.1 Medlemmen ansvarar för användningen av sitt användarnamn och lösenord.

1.2 Biljett Nu ansvarar inte för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar medlemmens utnyttjande av tjänsten.

1.3 Biljett Nu har rätt att makulera order som görs av medlemmen om medlemmen inte lämnar korrekta eller fullständiga personuppgifter om sig själv.

1.4 Det åligger medlemmen att kontrollera att evenemanget inte har blivit inställt eller att datumet har ändrats.

1.5 Det åligger medlemmen att i samband med köp kontrollera att önskat evenemang, datum, platstyp och antal biljetter beställs, samt att vid leverans kontrollera att evenemang, datum och tid på biljett överensstämmer med beställning.

1.6 Det åligger medlemmen att i samband med köp lämna korrekta och aktuella uppgifter om leveransadress, e-postadress och mobiltelefonnummer och kontrollera att uppdatering om eventuellt ändrade förhållanden registrerats i god tid före leverans.

2. När Biljett Nu säljer biljetter i andra hand till marknadspriser agerar företaget inte som ombud för arenan eller arrangören. När Biljett Nu säljer biljetter i första hand är företaget leverantör åt arrangör. I båda fallen gäller att Biljett Nu inte är ansvarig för evenemangets presentation, genomförande, kvalitet eller innehåll. Biljett Nu svarar inte för att de artister uppträder just den dag alternativt under någon av de dagar som Du köper biljett för. Du bör därför, om Du är intresserad av en viss artist, kontrollera med arrangören vilken dag/vilka dagar denna artist uppträder. Biljett Nu ersätter ej heller för skada som är en följd av inställt evenemang, evenemangets kvalitet eller innehåll.

2.1 Köpet är genomfört när antingen full betalning är erlagd, eller när kredit- eller delbetalningsansökan är beviljad. Vid kort och bankköp dras pengarna direkt från kontot. BiljettNu påbörjar expediering av din order vid beställningstillfället. Leverans av evenemangsbiljett sker senast samma vecka som evenemanget äger rum. Normalt sett levererar vi inom två veckor. Observera att vid populära evenemang kan leverans ske samma dag som evenemanget är. Köpt biljett återlöses ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte för kultur- eller idrottsevenemang (2 kap.§3) ej heller för påbörjade tjänster eller produkter med bäst-före-datum (§4). Förlorade biljetter ersätts ej.

2.2 Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt. I händelse av inställt eller framflyttat evenemang kontakta ansvarig arena eller arrangör. Alla frågor om evenemanget och dess genomförande skall riktas till arenan/arrangören. Om ett evenemang blir inställt erhåller kund 100% av erlagt belopp, dock minus erlagd serviceavgift (95 kr). Observera att erhållna biljetter vid inställt evenemang skall återsändas till Biljett Nu i Stockholm, bifogat köparens namn samt ordernummer. Vid biljettpris understigande "face value" återbetalar Biljett Nu erlagd belopp exklusive leveransavgift, även vid ett framflyttat evenemang. Biljett Nu förbehåller sig rätten att återkalla köpta biljetter under "face value" vid ett framflyttat/inställt evenemang. Vid möjlighet till återlösen av biljett hos arrangören förbehåller sig Biljett Nu att återkalla biljetter köpta under "face value".

2.3 Beställningarna expedieras efter matchning av platstyp och antal. Vid stor efterfrågan kan leveransen dröja mer än normal leveranstid som är två kalenderveckor. Leverans senast samma vecka som evenemanget äger rum. Biljett Nu förbehåller sig att rätten att vid leverans av biljetter nära inpå evenemangsdagen fritt välja leveranssätt, där även hämtning kan förekomma.

2.4 Vid erlagd handpenning till Biljett Nu, återfås inget av handpenningen om köparen av vilken anledning det än må vara skulle ändra sig och ej fullfölja köpet.

2.5 16. Alla köp som görs via www.biljettnu.se är köp av Hasses Evenemangsbiljetter i Sverige AB (orgnr 559021-2642)


Här kan du läsa mer om villkor för olika betaltjänster

MEDLEMSVILLKOR

1. Allmänt
Dessa villkor gäller mellan Biljett Nu organisationsnummer 
559021-2642, och den som erhållit registrerat medlemskap på www.biljettnu.se.Biljett Nu erbjuder genom medlemskapet medlemmen att utnyttja Biljett Nu:s Internettjänst för att boka biljetter och för att få erbjudanden samt utnyttja andra medlemstjänster.

2. Uppgifter och samtycke
Biljett Nu lagrar automatiskt uppgifter om medlemskapet samt Medlemmens användning av biljettnu.se och medlemsförmånerna. Medlemmen ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Biljett Nu får använda uppgifterna för att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som Medlemmen beställt eller anmält sitt intresse för.

3. Avtalstid och uppsägning
3.1 Medlemskapet gäller från och med den dag då Biljett Nu tagit emot Medlemmens ansökan och tills vidare. Medlemmen kan när som helst säga upp medlemskapet.

3.2 Biljett Nu eller Medlemmen har rätt att säga upp medlemskapet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot någon bestämmelse i medlemsvillkoren.


RESEVILLKOR
villkor avseende resa med konsertbiljett

1. Avbeställningskostnader
Köpet är bindande. Allmänna resevillkor gäller. Vid avbeställning av resa (mot läkarintyg eller certifikat) sker ingen återbetalning av evenemangsbiljetten.

2. Pass
För utomnordiska resor skall varje resenär vara försedd med giltigt pass

3. Försäkring
Vi rekommenderar alla resenärer att teckna reseförsäkring. Kontrollera alltid först med Ditt eget försäkringsbolag i vilken mån reseskydd ingår i ordinarie hemförsäkring.

4. Hävning av reseavtal
Biljett Nu reserverar sig för inställd resa vid färre än 25 bokade resenärer.
Vi skall i sådant fall underrätta resenären snarast och senast 7 dagar före avresa, om det gäller längre resor. På 2- och 3-dagarsresor meddelas resenären senast 4 dagar före avresan och om det gäller 1-dagarsresa meddelas resenären senast 1-2 dagar före avresan.

5. Resegarantier
Biljett Nu reserverar sig mot mindre ändringar i programmet som måste göras p g a anledningar utanför vår kontroll.

6. Rökning
För allas trevnad röker vi ej i våra bussar.

7. Kvarglömda saker
Tänk på att kvarglömda saker kan vara svåra att återfå. Kontrollera därför mycket noggrant hotellrum, restaurang och buss innan Du lämnar dessa.

8. Förseningar
Ibland kan väder- och trafikstörningar medföra att vi inte kan hålla vår tidtabell. Detta medför dock inget ersättningsansvar. Detta gäller även vid eventuella tullvisitationer i samband med gränspasseringar. Tiderna angivna på sidan är cirka tider och kan förändras. Som resenär ska du stå ute på angiven plats vid utsatt tid.

9. Bara bussresa?
Om man redan köpt biljett kan man ändå beställa separat bussbiljett.
Kontakta oss på Biljett Nu 0771-77 66 00.

10. Personuppgifter
Biljett Nu följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL), som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

 

Personuppgifter som du lämnar till vår webbplats, till exempel ditt namn och din e-postadress, används på följande sätt: Om du beställer biljetter, resor eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.

11. Ansvar/Misskötsel
Vi ansvarar endast för att personen tar sig till och från resmålen. Det åligger resenären att kolla upp hållplatslägen. Skulle en person missa bussen är det dennes egna ansvar att ta sig dit han/hon vill.
Inga avgifter återbetalas om man missar bussen.

All form av misskötelse på våra bussar innebär omedelbar tillsägelse. Efterföljs inte detta så har chauffören och våra reseledare rätt att släppa av personen och dess bagage längs vägen, och erlägga ersättnings avgift till Biljett Nu för uppkommen skada. Personen ersätts inte för erlagd avgift. Detta är något som vår reseledare tillsammans med chaufför beslutar, chauffören och dess bolag är ansvarig för transporten och således också de som ansvarat för resan.

12. Bokningsnummer och ID
Du visar giltig legitimation och anger ditt bokningsnummer vid ombordstigning, annars riskerar du att ej få åka med på resan.

13. Flytt av avgångstider
Biljett Nu äger rätten att flytta avgångstider på alla resor utan ersättningsskydlighet till kunden.

14. Slut på bussplatser
Biljett Nu är inte ersättningskyldig om en busslinje saknar platser vid gjord prisförfrågan. Bokningen är bindande från de att båda parter (Biljett Nu och beställaren) genomfört full betalning och fått beställningen bekräftad i form av ett ordernummer.

15. Återbetalning
Eventuella återbetalningsärenden betalas tillbaka en gång per kalendermånad.

 

KORT, DIREKTBANK, FAKTURA ELLER DELA UPP BETALNINGEN
KÖP BILJETTER BETALA ALTERNATIV